Hallitus päätti postitoimipisteistä ja postitoimiluvasta

Tiedote 02.03.2012 11.14 fi

Hallitus on antanut asetuksen, jolla säädetään postin toimipisteiden sijoittamisesta ja siitä, mikä on kohtuullinen matka asiakkaan vakinaisesta asunnosta toimipisteeseen.

Asetuksen mukaan postin lähin toimipiste tai palvelupisteverkosto saa olla korkeintaan kolmen kilometrin päässä valtaosalla eli vähintään 82 prosentilla palvelujen käyttäjistä. Asiointimatkojen pysymistä kohtuullisina edistetään sillä, että korkeintaan kolmella prosentilla matka saa olla yli kymmenen kilometriä vakinaisesta asunnosta.

Asetus liittyy kesäkuun 2011 alussa voimaan tulleeseen uuteen postilakiin, ja sillä turvataan postipalvelujen säilyminen lähipalveluina. Postilain taustalla on postikilpailun avaamiseen tähtäävä EU:n postidirektiivi. Asetuksessa on otettu huomioon kuluttajatottumusten muutos ja uusien postipalvelumuotojen kehittyminen.

Postilain mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla vähintään yksi yleispalvelua tarjoava toimipiste. Lisäksi laki velvoittaa tarjoamaan palvelut kohtuullisen matkan päässä kotitalouksista. Toimipisteiden sijoittamisen pääsääntönä on se, että postipalvelut ovat saatavilla siellä, missä myös muita palveluja on tarjolla ja missä ihmiset muutenkin asioivat.


Esan Kirjapainolle
postitoimilupa

Hallitus ratkaisi myös uuden postilain mukaisen ensimmäisen toimilupahakemuksen. Hallitus myönsi postitoimiluvan lahtelaiselle Esan Kirjapaino Oy:lle.

Suomessa on säänneltyä postitoimintaa tähän saakka harjoittanut vain Suomen valtion täysin omistama Itella Posti Oy. Postitoiminta avattiin kilpailulle viime hallituskaudella hyväksytyn postilain myötä.

Esan Kirjapainon toimilupa-alueena ovat Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Hämeenkosken, Iitin, Joutsan, Kuhmoisten, Kärkölän, Lahden, Nastolan, Orimattilan, Padasjoen, Pertunmaan ja Sysmän kunnat kokonaisuudessaan.

Esan Kirjapaino voi käynnistää toiminnan heti Heinolan, Hollolan, Lahden, Nastolan ja Orimattilan kunnissa. Toimiluvan ehtojen täytyttyä Esan Kirjapaino voi aloittaa postitoiminnan muissa kunnissa, kuitenkin viimeistään viiden vuoden kuluttua toimiluvan saamisesta. Toimilupa on voimassa 2.3.2022 saakka.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Aleksandra Partanen, p. 09 160 28671 tai 040 505 6124 (postitoimipisteet)
ylijohtaja Juhapekka Ristola, p. 0400 788 530 (postitoimilupa)