Takaisin

Henkilöliikennetutkimus: Yksin ajaminen ja naisten autoilu lisääntyneet merkittävästi

Henkilöliikennetutkimus: Yksin ajaminen ja naisten autoilu lisääntyneet merkittävästi

Tiedote 10.04.2006 11.54 fi

Henkilöauton käyttö on kasvanut Suomessa merkittävästi kuuden viime vuoden aikana. Erityisesti yksin ajaminen ja naisten autoilu ovat lisääntyneet. Samalla ihmiset liikkuvat yhä vähemmän jalan ja pyöräillen. Myös joukkoliikennematkustus on jonkin verran vähentynyt.

Tulokset ilmenevät kuuden vuoden välein tehtävästä laajasta valtakunnallisesta henkilöliikennetutkimuksesta. Tutkimuksen ovat teettäneet liikenne- ja viestintäministeriö, Tiehallinto ja Ratahallintokeskus.

Tutkimukseen haastateltiin vuosina 2004-2005 lähes 13 500 suomalaista. Käsiteltävinä ovat kaikki liikkumismuodot kävelemisestä lentämiseen.

Suomalaisten kotimaanmatkojen kappalemäärästä noin kolmannes on jalankulku- tai pyöräilymatkoja. Henkilöauto on kuitenkin käytetyin kulkutapa.

Henkilöautoilun osuus kotimaanmatkoista on 58 prosenttia ja matkasuoritteesta (kilometrejä henkilöä kohden) 76 prosenttia. Kuusi vuotta sitten henkilöauton osuus tehdyistä matkoista oli 54 prosenttia ja matkasuoritteesta 74 prosenttia.

Suurin yksittäinen selitys henkilöautoilun kasvulle on, että naiset ovat ryhtyneet autoilemaan entistä enemmän. Perheisiin on hankittu kakkosauto ja tätä käyttävät juuri naiset. Miesten liikkumistottumuksissa ei ollut tapahtunut vastaavaa muutosta. Miesten henkilöauton käyttö on kasvanut vain vähän edelliseen tutkimukseen verrattuna.

Julkista liikennettä käytetään kahdeksalla prosentilla matkoista. Joukkoliikenteen matkasuorite on 15 prosenttia.

Julkisen liikenteen kulkutavoista käytetyin on bussi. Sekä matkojen määrä että matkasuorite ovat kuudessa vuodessa kauttaaltaan laskeneet lentoliikennettä lukuun ottamatta.


Lisätietoja

tarkastaja Harri Uusnäkki, puh. (09) 160 28547