Internet utgör nästan en tiondel av Finlands bnp

Uutinen 23.03.2012 14.42 fi sv en

Kommunikationsministeriet har låtit utreda internets betydelse i Finlands nationalekonomi. Enligt Etlatieto Oy:s utredning utgör internet nio procent av Finlands ekonomi.

I en jämförelse mellan åtta länder placerade sig Finland högst. I de undersökta länderna utgjorde internet 4-9 procent av bruttonationalprodukten. Skillnaden mellan Finland och Sverige, som blev andra, och Förenta staterna, som blev tredje, var klar.

Länderna som jämfördes var Finland, Förenta staterna, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.

Finlands ställning i jämförelsen stärks av överskottet i utrikeshandeln med varor och speciellt tjänster som gäller informations- och kommunikationsteknik (IKT). I ljuset av jämförelsen utmärker sig Finland snarare som ett land som har erbjuder IKT än ett som använder IKT.