Jäämeren ratalinjausta Kirkkoniemeen selvittävä työryhmä aloitti työnsä

Uutinen 04.06.2018 14.24 fi

Kartta aiemmin selvitetyistä Jäämeren radan linjausvaihtoehdoista ja jatkoselvitykseen valittu Kirkkoniemen linjaus (Kuva: LVM)

Jäämeren radan etenemistä selvittävä työryhmä kokoontui 30. toukokuuta Helsingissä. Työryhmä keskusteli järjestäytymiskokouksessaan työryhmälle asetetuista tavoitteista, aikataulusta ja työtavoista. Lisäksi päätettiin kutsua työryhmän jäseneksi myös Paliskuntain yhdistyksen edustaja.

 

Liikenne- ja viestintäministeriön koolle kutsuman työryhmän kokoukseen osallistuivat Norjan viranomaisten, saamelaiskäräjien, kolttien kyläkokouksen, Lapin ELY-keskuksen, Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän, Lapin liiton, Liikenneviraston ja ympäristöministeriön edustajat. Työryhmän on tarkoitus kokoontua seuraavan kerran elokuussa.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti toukokuussa työryhmän selvittämään Jäämeren radan jatkotyövaiheita ja –aikataulua. Työryhmä selvittää Kirkkoniemen ratalinjauksen keskeisiä kysymyksiä, muun muassa saamelaisiin alkuperäiskansana kohdistuviin vaikutuksiin, porotalouteen, ympäristöön, lupamenettelyihin, kustannuksiin, rahoituksen rakenteeseen ja rahoitusmalliin liittyen. Jäämeren radan rakentamisesta ei ole tehty poliittista päätöstä Suomessa tai Norjassa.

Työnsä tueksi ryhmän on tarkoitus kuulla muun muassa elinkeinoelämän edustajia sekä Suomen luonnonsuojeluliiton ja puolustushallinnon edustajia. Työssä on tarkoitus huomioida käynnissä oleva Pohjois-Lapin maakuntakaavatyö, jossa käsitellään myös Kirkkoniemen ratalinjausta.

Työryhmä sopii myös saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen kanssa saamelaiskäräjälain mukaisista toimenpiteistä ja muusta yhteistyöstä. Työryhmän tulee saada työnsä päätökseen 14.12.2018 mennessä.