null Joukkoliikennelain muutosesitys lausunnoille

Joukkoliikennelain muutosesitys lausunnoille

Uutinen 08.08.2012 14.05 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnoille joukkoliikennelain muutosesityksen. Joukkoliikennelakiin ehdotetaan viranomaisten väliseen toimivallanjakoon liittyviä muutoksia. Lain muuttamisen tarkoituksena on selkeyttää joukkoliikenteen toimivalta- ja rahoituskysymyksiä.

Esityksen lausuntoaika päättyy 31.8.2012.

Toimivaltasuhteita muutettaisiin niin, että joukkoliikenneluvan myöntämiseen, valvontaan ja peruuttamiseen liittyvät tehtävät keskitettäisiin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Muutoksen tavoitteena on yhtenäistää lupakäytäntöjä. Nykyään toimivaltainen viranomainen määräytyy hakijan kotipaikan mukaan.

Lisäksi Oulun kaupungista tulisi seudullinen toimivaltainen viranomainen. Se toimisi toimivaltaisena viranomaisena oman alueensa lisäksi Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän alueella. Näin tuettaisiin seudullista kehittymistä ja luotaisiin edellytyksiä joukkoliikenteen palvelutason parantamiselle.

Joukkoliikennelakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että jatkossa Liikennevirasto päättäisi valtion talousarviossa osoitetun joukkoliikenteen määrärahan kiintiöimisestä ELY-keskuksille. Liikennevirasto saisi myös itse käyttää määrärahaa joukkoliikenteen kehittämiseen suunnitteluun ja tutkimiseen. Muutos ei vaikuta määrärahan suuruuteen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2013.