Kampanj: Ta hastighetsbegränsningarna till heders

Uutinen 20.04.2009 11.28 fi sv

Årets tema för trafiksäkerhetskampanjen "Vaksam i trafiken" är att hålla sig till hastighetsbegränsningarna. Det första avsnittet av kampanjen med temat hastighetsbegränsningar genomförs 20.4-3.5.2009 och det andra avsnittet 6-19.7.2009. Kampanjen består av reklaminslag i television, i radio och på internet, samt en webbplats.

Nästan alla förare uppger sig någon gång köra överhastighet. I Trafikskyddets enkät uppgav endast fyra procent av de finska förarna att de alltid kör enligt hastighetsbegränsningarna. Enligt Vägförvaltningen ligger medelhastigheten ofta över begränsningen i synnerhet på områden med 80 km/h.

I den gemensamma kampanjen "Vaksam i trafiken" deltar kommunikationsministeriet, Trafikskyddet, Vägförvaltningen, Fordonsförvaltningscentralen AKE, Polisen, Trafikförsäkringscentralen, Finlands Transport och Logistik SKAL, Taxiförbundet och Linja-autoliitto.