Kilometriveroa koskeva loppuraportti lausunnoille

Uutinen 25.02.2014 12.37 fi sv en

Ruuhka moottoritiellä (Kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriön oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittäneen työryhmän loppuraportti on lähtenyt lausunnoille 25. helmikuuta 2014. Lausuntopyynnössään ministeriö toivoo kannanottoja erityisesti autoilun verotuksen ja liikennepolitiikan välisestä suhteesta.

Työryhmän tehtävänä oli miettiä, miten Suomessa voitaisiin edetä kohti oikeudenmukaisempaa ja älykkäämpää liikennettä ja miten tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä.

Loppuraportissaan työryhmä totesi, että Suomessa voisi olla syytä edetä autoilun verotuksessa kohti kilometriveron käyttöönottoa.

Loppuraporttia koskevassa lausuntopyynnössä ministeriö pyytää lausunnonantajia ottamaan kantaa erityisesti siihen tulisiko autoilun verotukseen liittää liikennepoliittisia tavoitteita ja voisiko verotuksessa olla alueellisia eroja. Näkemyksiä pyydetään myös siitä, miten liikenneverkko olisi mahdollisimman turvallinen ja tehokkaassa käytössä, sekä siitä miten yhteiskunnan digitalisoitumiskehitys vaikuttaa liikennesektoriin.

Lausuntoaika kestää 17. huhtikuuta 2014 saakka.

Työryhmän loppuraportti (Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä. Työryhmän loppuraportti, LVM:n julkaisuja 37/2013) on luettavissa ministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.lvm.fi.