Kommunikationsministeriets adress ändras

Pressmeddelande 28.10.2021 11.16 fi sv en

Södra Esplanaden 4 (Bild: Senatfastigheter/Jari Härkönen).

Från och med den 1 november 2021 ligger kommunikationsministeriets verksamhetsställe i Helsingfors på adressen Södra Esplanaden 4. 

Ministeriet flyttar från sin gamla adress Södra Esplanaden 16 på grund av en renovering. 

Flytten sker under tiden 28–31.10.2021. Arbetet i de nya lokalerna inleds i början av november. I och med flytten finns ministeriets samtliga avdelningar och enheter återigen på samma adress efter nästan två års paus.

Kommunikationsministeriets kontaktuppgifter från och med den 1 november 2021 är

Ministeriets besöksadress:

Kommunikationsministeriet

Södra Esplanaden 4

00130 Helsingfors

Ministeriets postboxadress:

Kommunikationsministeriet

PB 31

00023 Statsrådet

Växel: 

0295 16001

Registratorskontoret:

Besöksadress: Riddaregatan 2, Helsingfors

E-post: kirjaamo.lvm@gov.fi

Webbplats:

www.lvm.fi

Ytterligare information

Anna Similä, trafikråd, tfn 0295 342 226, anna.simila@gov.fi