Asiointi ministeriössä

Kirjaamon yhteystiedot

Sähköposti: kirjaamo@lvm.fi
Puhelin: 0295 34 2001 (klo 9 - 15)
Postiosoite: Liikenne- ja viestintäministeriö, PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Asiakirjat voidaan jättää liikenne- ja viestintäministeriölle osoitettuina valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2B, Helsinki (klo 8 - 16.15).

Asian saattaminen vireille

Asian saa vireille lähettämällä kirjeen, hakemuksen tai muun asiakirjan liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon. Sähköpostin kautta saa vireille vain asiat, jotka eivät edellytä virallista allekirjoitusta. Sähköpostitse lähetetystä viestistä saa vastaanottokuittauksen.

Viranomaisten toimintaa julkisuudessa koskevan lain mukaan kenellä tahansa on pääsääntöisesti oikeus saada tieto viranomaisen julkisista asiakirjoista. Lisäksi jokaisella on oikeus julkisuus- ja henkilötietolain nojalla tarkistaa itseään koskevat tiedot ministeriön rekistereistä ja asiakirjoista sekä tarvittaessa pyytää tietojen oikaisemista.

Arkistointi

Arkistoon kuuluvat asiakirjat, jotka ovat saapuneet ministeriöön sen tehtävien johdosta tai syntyneet sen oman toiminnan tuloksena.

Ministeriön asiakirjat säilytetään seuraavasti:

  • asiakirjat vuodesta 2004 lähtien LVM:n arkistossa
  • vuotta 2004 vanhemmat asiakirjat Kansallisarkistossa

Sama aikarajaus koskee myös HARE-hankerekisteriin rekisteröityjen hankkeiden ja työryhmien asiakirjoja. Työryhmistä, komiteoista, lautakunnista, neuvottelukunnista ja lainsäädäntö- ym. hankkeista on koottu tiedot valtioneuvoston hankerekisteriin vuodesta 1998 lähtien

Asiakirjakopioista peritään kiinteän hinnan mukainen maksu, ja lisäksi laskutetaan erikseen asiakirjojen lähettämiskulut. Asiakirjoja ei lainata yksityisille henkilöille tai yhteisöille. Asiakirjoihin tutustuminen on mahdollista ministeriön tiloissa.

Ministeriön yhteystiedot

Vaihde:  0295 16001
Faksi:  09 160 28596
Postiosoite:  PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 16, Helsinki

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava Ronja Kava
tietosuojavastaava(a)lvm.fi

Rekisterinpitäjä

Liikenne- ja viestintäministeriö
PL 31
00023 Valtioneuvosto

Henkilötietojen tarkistaminen

Pyyntö henkilötietojen tarkistamiseksi (valtioneuvosto)

Lomake EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen tietopyynnön tekemiseksi (valtoioneuvosto) (pdf)

Lisätietoa laskutuksesta

Verkkolaskujen vastaanottaminen