null Korjausvelkaryhmään jäseniä kaikista puolueista

Korjausvelkaryhmään jäseniä kaikista puolueista

Tiedote 28.02.2014 11.46 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriön parlamentaarisessa liikenneverkon korjausvelkaa selvittävässä työryhmässä on edustajat kaikista eduskuntapuolueista. Tavoitteena on yhteinen näkemys korjausvelan hoidosta pitkällä aikavälillä.

- Työryhmän ensisijainen näkökulma on yhteistyössä ja kestävyydessä, sillä liikenneverkot eivät elä hallituskausien rytmissä. Kasvava korjausvelka on yhteinen asia. Heikentyvät kuljetus- ja liikkumisolosuhteet vaikuttavat pitkällä aikavälillä koko yhteiskunnan toimivuuteen, liikenneministeri Merja Kyllönen toteaa.

Työryhmään on nimetty jäsenet kaikista eduskunnassa edustettuina olevista puolueista. Työryhmän puheenjohtajana toimii liikenneministeri Merja Kyllönen.

Parlamentaariseen työryhmään kuuluvat:

kansanedustajat Leena Harkimo ja Kalle Jokinen, Kansallinen kokoomus
kansanedustajat Kari Rajamäki ja Raimo Piirainen, Suomen Sosialidemokraattinen puolue
kansanedustajat Ari Jalonen ja Reijo Tossavainen, Perussuomalaiset
kansanedustajat Mirja Vehkaperä ja Markku Rossi, Suomen keskusta
kansanedustaja Johanna Karimäki, Vihreä liitto
kansanedustaja Kari Uotila, Vasemmistoliitto
kansanedustaja Sauli Ahvenjärvi ja eduskuntaryhmän pääsihteeri Marjo Loponen, Kristillisdemokraatit
kansanedustajat Thomas Blomqvist ja Mats Nylund, Ruotsalainen kansanpuolue

Työryhmän pysyvinä asiantuntijoina toimivat virkamiehet edustavat liikenne- ja viestintäministeriötä, valtiovarainministeriötä ja Liikennevirastoa.

Työryhmän tehtävänä on tuottaa tilannekuva Suomen liikenneverkkojen tilasta ja kartoittaa toteuttamisvaihtoehtoja tarvittaville korjauksille ja liikenneverkon ylläpidolle. Lisäksi työryhmältä odotetaan ehdotusta perusväylänpidon ja liikenneverkon kehittämiseen tarvittavasta pitkän aikavälin rahoituksesta.

Parlamentaarisen työryhmän toimikausi on 1.3.-30.5.2014. Työryhmän työ liittyy eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan liikenne- ja viestintäministeriöltä pyytämään selvitykseen tulevaisuuden perusväylänpidon ja investointihankkeiden toteutusmalleista.

Selvitysmies miettimään yksityisteiden tarpeita

Parlamentaarisen työryhmän lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö asettaa selvitysmiehen selvittämään yksityistielain ja yksityisteitä koskevan avustusjärjestelmän toimivuutta ja uudistamistarpeita.

Selvitysmieheksi nimetään diplomi-insinööri Esko Hämäläinen. Selvitysmiehen toimikausi on 1.3.-30.9.2014.

Selvitysmiehen tehtävänä on myös ehdottaa yksityisteiden ja metsäteiden rahoitukseen mallia, joka loisi parhaat edellytykset vähäliikenteisten väylien ylläpitoon. Tarkoitus on, että selvitysmies kiinnittäisi erityistä huomiota haja-asutusalueiden ja alemman asteisten teiden kehitysnäkymiin. Nykyinen yksityisteitä koskeva laki on peräisin 1960-luvulta.

Lisätietoja:

erityisavustaja Sarianne Hartonen, p. 0295 34 2325 (parlamentaarinen työryhmä)
hallitussihteeri Janne Mänttäri, p. 0295 34 2569 (yksityisteitä koskeva selvitys)