null Kunnille 31,5 miljoonaa euroa valtionavustusta kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantamiseen

Kunnille 31,5 miljoonaa euroa valtionavustusta kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantamiseen

Tiedote 02.07.2020 10.30 fi

Pyöräilijä kaupungissa, kerrostaloja ja sininen pyörätie. (Kuva: Mika Pakarinen / Keksi Agency)

Liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tiedottavat

Valtio tukee kuntien katuverkon kävelyä ja pyöräliikennettä edistäviä infrahankkeita 31,5 miljoonalla eurolla. Rahoitusta on tarjolla väylien ja pyöräpysäköinnin rakentamiseen tai parantamiseen sekä hankkeiden suunnitteluun. Tavoitteena on parantaa kävelijöiden ja pyöräilijöiden olosuhteita sekä vähentää liikenteen päästöjä. 

Valtionavustusta voidaan myöntää yksittäisille kunnille ja kuntien yhteishankkeisiin. Avustusmäärä on enintään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Hakemus tulee jättää viimeistään 30.9.2020 klo 16.15.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi vuonna 2018 Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman, jonka tavoitteena on 30 prosentin kasvu kävely- ja pyöräilymatkojen määrissä vuoteen 2030 mennessä. Yksi toimenpiteistä on investointiohjelma, josta myönnettiin rahoitusta ensimmäisen kerran vuonna 2018. Tänä vuonna kunnille jaetaan valtionavustusta yhteensä 31,5 miljoonaa euroa. Rahoituksesta vähintään 4,5 miljoonaa euroa osoitetaan maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusten (MAL) neuvottelutuloksen mukaisesti isojen kaupunkiseutujen eli Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun seudun kuntien haettavaksi. 

Nyt tuetaan ensisijaisesti hankkeita, joilla vaikutetaan liikenteen päästöihin sekä lisätään kävely- ja pyöräilymatkojen määrää ja kulkutapaosuutta parantamalla arkikävelyn ja -pyöräliikenteen olosuhteita ja houkuttelevuutta.

Hankehakemuksia toivotaan erityisesti seuraavista teemoista:

- Uudet kävelyn ja pyöräliikenteen reitit kaupunkiseuduilla (työmatkareitit, laatukäytävät)

- Nykyisten kävelyn ja pyöräliikenteen reittien kehittäminen kaupunkiseudulla

- Matkaketjut, esimerkiksi pyöräpysäköinnin kehittäminen

Avustusta voidaan myöntää kunnille, jotka ovat osoittaneet sitoutumisensa kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. 

Hakulomake ja lisätietoa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin verkkosivulla: https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-kavelyn-ja-pyorailyn-investointiohjelman-valtionavustusta 

Elo-syyskuussa on luvassa lukuisia tapahtumia, joissa kiritetään kävelyä ja pyöräliikennettä. Kunnille suunnattu Kävely ja pyöräily nosteessa -webinaarisarja lähetetään Kunta-tv:ssä 6.-24. elokuuta. Liikenne- ja viestintäministeriö on perustanut Suomi kävelee ja polkee -sidosryhmäfoorumin, joka järjestetään ensimmäisen kerran 7. syyskuuta 2020.

Lisätietoja:

kestävän liikkumisen asiantuntija Virpi Ansio, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, p. 029 534 6826, kapy.valtionavustus(at)traficom.fi

erityisasiantuntija Tuire Valkonen, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 029 534 2047, tuire.valkonen(at)lvm.fi, Twitter @ValkonenTuire 

yksikön johtaja Päivi Antikainen, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 050 382 7101, paivi.antikainen(at)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen