Suomi kävelee ja polkee – valtakunnallinen kävelyn ja pyöräliikenteen foorumi perustetaan

Tiedote 01.07.2020 10.00 fi sv en

Pyöräilijä, kävelijöitä ja koira. (Kuva: LVM, kuvitukset Kati Närhi)

Minkälainen on hyvä väylä kävelijän tai pyöräilijän vinkkelistä? Mistä löytyy ratkaisu, jotta yhä useampi liikkuisi töihin, kouluun tai kauppaan kestävästi, kun matka on lyhyt? Miten kävelyn ja pyöräliikenteen edellytyksiä parannetaan halki Suomen? Liikenne- ja viestintäministeriö perustaa kuluvan hallituskauden ajaksi valtakunnallisen kävelyn ja pyöräliikenteen sidosryhmäfoorumin, joka järjestetään ensimmäisen kerran 7. syyskuuta 2020. 

Tänä vuonna valtio tukee kävelyä ja pyöräliikennettä 42,9 miljoonalla eurolla, mikä on yli kymmenenkertainen summa vuoteen 2019 verrattuna. Lisäksi tutkitaan, millä keinoilla kävelyä ja pyöräliikennettä saadaan lisättyä. Kävelyn ja pyöräliikenteen ympäristö- ja terveyshyödyt ovat kiistattomat.  

– Henkilöauton korvaaminen kävelyllä ja pyöräilyllä vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä, ilmanlaadun kannalta haitallisia päästöjä ja melua sekä lisää ympäristön viihtyisyyttä ja liikenteen turvallisuutta. Lisäksi kävelyn ja pyöräliikenteen lisääminen on erittäin kustannustehokas keino lisätä fyysistä aktiivisuutta, yksikön johtaja Päivi Antikainen liikenne- ja viestintäministeriöstä sanoo.

– Koronakevään aikana kaupungit ympäri maailman ovat muokanneet katujaan, että ne olisivat kävelijöille ja pyöräilijöille viihtyisiä ja turvallisia. Vauhditamme tätä kehitystä, että kävely, pyöräliikenne ja muut kestävät liikkumistavat ovat entistä varteenotettavampia kulkumuotoja, Antikainen jatkaa.

Ensimmäinen foorumi järjestetään webinaarina syyskuussa

Suomi kävelee ja polkee -foorumin tavoitteena on jakaa tietoa ja vaikuttavia toimenpiteitä kaikkialta Suomesta sekä varmistaa, että kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman tavoitteet toteutuvat. Edistämisohjelman tavoitteena on, että kävelyn ja pyöräliikenteen matkamäärät kasvavat 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää arvioilta 450 miljoonaa uutta kävely- ja pyöräilymatkaa. 

Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Väylävirasto järjestävät ensimmäisen foorumin webinaarina 7. syyskuuta 2020 iltapäivällä. Mukaan kutsutaan kaupunkien, kuntien, järjestöjen, yritysten ja valtionhallinnon edustajia, jotka toteuttavat kansallista kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa. 

Huima kasvu kävelyn ja pyöräliikenteen rahoitukseen 

Tällä hallituskaudella kestävän liikkumisen rahoitus on noussut huomattavasti. Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiseen on vuoden 2020 talousarviossa ja neljännessä lisätalousarviossa varattu yhteensä 42,9 miljoonaa euroa.

Valtion väyläverkolla tapahtuviin toimenpiteisiin on osoitettu kymmenen miljoonaa euroa, josta puolet kohdennetaan Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun seutujen kunnille MAL-sopimusten neuvottelutuloksen mukaisesti. Valtion väyläverkon rahoitus käytetään muun muassa pyörien liityntäpysäköinnin kehittämiseen rautatieasemilla ja maantieverkon solmupysäkeillä, kaupunkiseutujen pyörätieverkkoon sekä Eurovelo-reittien viitoitukseen. Kuntien avustuksiin on varattu 32,9 miljoonaa euroa, kun vuonna 2019 käytössä oli 3,5 miljoonaa euroa. Tästä summasta Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun seutujen kuntien haettavissa on vähintään 4,5 miljoonaa euroa kevään MAL-sopimusten neuvottelutulosten mukaisesti. Kuntien avustukset suunnataan toimenpiteisiin, joilla vähennetään liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä sekä parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Lisäksi on rahoitettu Pyörämatkailukeskuksen perustamista ja aktiivisen koulumatkapyöräilyyn kannustavaa Fiksusti kouluun -hanketta.

Lisäksi liikkumisen ohjauksen hankkeita on tuettu yhteensä 1,15 miljoonalla eurolla vuonna 2020. Hankkeilla on tarkoitus tiedon lisäämisen tai palvelukokeilujen kautta vaikuttaa ihmisten kulkutapavalintoihin ja lisätä kävelyä ja pyöräilyliikennettä sekä muita kestäviä kulkutapoja.

Kävely- ja pyöräteitä päällystetään tänä vuonna aiottua enemmän. Kävely- ja pyöräteiden päällystämiseen suunnattiin toukokuussa noin kolme miljoonaa euroa lisää rahoitusta, jolla saadaan päällystettyä tietä arviolta sata kilometriä.

Vuoden 2021 talousarvioon on esitetty 25 miljoonan euron lisäystä, joka suunnataan kuntien avustuksiin kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiseen. Vuonna 2021 valtion avustusta kunnille kävelyn ja pyöräilyliikenteen edistämiseen olisi yhteensä 28,5 miljoonaa euroa.

Tutkimuksesta pontta kävelyyn ja pyöräilyyn

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa on tunnistettu 31 toimenpidettä kaavoituksesta kaupunkipyöriin. Kunnat ja kaupungit voivat edistää kestävää liikkumista esimerkiksi parantamalla väylien kuntoa. Myös työnantajilla, kouluilla ja päiväkodeilla on käytettävissä monia keinoja, kuten pyöräpysäköinnin kehittäminen, hyvät sosiaalitilat ja liikkumissuunnitelmat.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoituksella toteutettavassa hankkeessa tuetaan suunnittelua ja päätöksentekoa, jotta kävelyn ja pyöräilyn toimenpiteet saadaan suunnittelusta toteutukseen. Hankkeen tarkoituksena on löytää kannustimia ja hyviä käytäntöjä. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen mahdollisuudet ja esteet –hankkeen tulokset valmistuvat maaliskuussa 2021. Hankkeen toteuttaa FCG.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Tuire Valkonen, p. 029 534 2047, tuire.valkonen(at)lvm.fi, Twitter @ValkonenTuire 

yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101, paivi.antikainen(at)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen