Kuntien taloustilanne huomioon laajakaistatuen rahoitusosuuksissa

Uutinen 24.09.2009 14.34 fi sv

Hallitus on määritellyt haja-asutusalueiden laajakaistatuen saamisen ehdot. Samassa yhteydessä hallitus esittää, että verkkojen rakentamiseen osallistuvat kunnat jaettaisiin kolmeen luokkaan sen mukaan, millaiset edellytykset niillä on rahoittaa hankkeita. Viestintäministeri Suvi Lindén pitää välttämättömänä, että kuntien erilainen taloustilanne otetaan huomioon tukea myönnettäessä. Hallitus antoi esityksensä 24. syyskuuta.

Laajakaistatuki on tarkoitettu vain sinne, missä tietoyhteyksien kaupallisesti kannattava rakentaminen on mahdotonta. Tukea myönnettäisiin vain tarkkaan rajatulle harvaan asutulle alueelle rakennettavaan verkkoon. Tukikelpoiset alueet ja niiden rajat julkaistaan liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen liittyvässä kartassa.

Kuntien rahoitusosuus olisi esityksen mukaan 33, 22 tai 8 prosenttia. Kunkin kunnan rahoitustaso määritellään myöhemmin annettavassa valtioneuvoston asetuksessa.

- Kolmiportaisella rahoitusosuudella halutaan varmistaa, että kaikilla kunnilla olisi mahdollisuus osallistua tietoverkkohankkeisiin. Tämä on tärkeää muun muassa siksi, että sähköiset palvelut olisivat mahdollisimman monen kansalaisen käytettävissä asuinpaikasta riippumatta, Lindén sanoo.