null Kyllönen joukkoliikenneuudistuksesta: Merkittävä muutos aiheuttaa aina vastarintaa

Kyllönen joukkoliikenneuudistuksesta: Merkittävä muutos aiheuttaa aina vastarintaa

Uutinen 07.03.2013 15.00 fi

Joukkoliikenteessä on meneillään merkittävin muutos vuosikymmeniin. Julkisuudessa uudistuksesta on ollut esillä virheellisiä tietoja. Joukkoliikenteen käyttäjän ja veronmaksajan kannalta uudistus on kuitenkin positiivinen: se parantaa joukkoliikenteen palveluja ja toimivuutta ja tekee rahoituksesta läpinäkyvää.

Meneillään oleva joukkoliikenneuudistus pohjautuu EU:n palvelusopimusasetukseen (PSA) ja sen hengessä säädettyyn joukkoliikennelakiin, joissa edellytetään markkinoiden vapauttamista ja markkinaehtoisen liikenteen lisäämistä. Joukkoliikennelaki uudistettiin asetuksen mukaiseksi jo joulukuussa 2009. Siirtymäsäännökset on määritelty laissa. Suomessa ei olla siirtymässä uuteen järjestelmään nopeutetulla aikataululla. Ensimmäiset siirtymäajan sopimukset umpeutuvat 30.6.2014.

Liikenne voidaan järjestää joko markkinaehtoisesti ilman julkista tukea tai kilpailuttamalla. Toimivaltaiset viranomaiset päättävät miten joukkoliikenne on niiden alueella tarkoituksenmukaisinta järjestää.

Markkinoiden avaaminen ja markkinaehtoisen liikenteen lisääminen ei vaikuta liikenteen rahoituksen määrään tai järjestämistapaan. Julkiset menot eivät lisäänny, koska markkinaehtoiseen liikenteeseen ei voida antaa julkista tukea.