Laajakaistan rakentamista haja-asutusalueilla helpotetaan

Tiedote 28.06.2017 12.25 fi sv

Laajakaistan rakentamiseen saa jatkossa aiempaa laajemmin julkista tukea. Laajakaistarakentamista koskeva lakimuutos tulee voimaan 15. heinäkuuta 2017.

Lakimuutos koskee vuonna 2010 käynnistynyttä Nopea laajakaista –hanketta, jolla edistetään laajakaistarakentamista haja-asutusalueilla julkisella tuella. Lakimuutoksen tavoitteena on parantaa sekä uusien että vanhojen laajakaistahankkeiden toimintaedellytyksiä ja siten parantaa nopean laajakaistan saatavuutta etenkin pientalo- ja haja-asutusalueilla

- Huippunopeille yhteyksille on tarvetta kaikkialla Suomessa, myös harvaan asutuilla seuduilla. Lakimuutoksella haluamme edesauttaa sitä, että toimintavarmat ja nopeat tietoliikenneyhteydet ovat yhä useamman suomalaisen saatavilla, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toteaa.

Lakimuutos parantaa sekä uusien että vanhojen hankkeiden toimintaedellytyksiä. Uusien hankkeiden tukikelpoista osaa kasvatetaan poistamalla tukikelpoisuuden rajaaminen alueen väestötiheyden mukaan. Samalla kasvatetaan tukikelpoisen tilaajayhteyden osuutta ja lyhennetään tukikelvotonta osuutta sellaisista liityntäpisteistä, josta voidaan tarjota edistyksellisiä viestintäpalveluita. Tukikelpoisuuden laajennusta koskevat muutokset koskevat niitä hankkeita, joihin liittyvää tukea maakunnan liitto ei ole julistanut haettavaksi ennen lain voimaantuloa.

Vanhojen hankkeiden toimintaedellytyksiä puolestaan parannetaan sallimalla ennen vuoden 2012 lakimuutosta aloitetuille hankkeille erilaisia lisätukia muun muassa takausten ja edullisten lainaehtojen muodossa. Tällaisia ovat yhdeksänkymmentäprosenttinen tuki-intensiteetti, mahdollisuus tietyissä tapauksissa sataprosenttisiin takauksiin sekä mahdollisuus ennakkomaksuun. Muutokset helpottavat tuensaajia liiketoiminnan käynnistämisessä ja sen kannattavuuden varmistamisessa sekä riittävän rahoituksen saamisessa.

Hankkeisiin, joihin liittyvän tuen maakunnan liitto julistaa haettavaksi lakimuutoksen voimaantulon jälkeen, sovelletaan jatkossa EU:n yleistä ryhmäpoikkeusasetusta. Viestintävirasto laatii tuensaajille selkeän ohjeistuksen, josta selviää tuensaajia koskevat ehdot. Sekä uusiin että vanhoihin hankkeisiin sovelletaan laajakaistatukilakia.

Lakiin on lisätty säännös, jonka mukaan tukihakemus Viestintävirastolle on tehtävä viimeistään 31. joulukuuta 2018 ja maksuhakemus viimeistään 30. kesäkuuta 2019.

Lakimuutos toteuttaa hallituksen norminpurun kärkihanketta sekä edistää digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristöä. Muutokset vähentävät sekä tuen hakijoiden että Viestintäviraston hallinnollista taakkaa, sillä myöntämisprosessi ja esimerkiksi verkon tukikelpoisuuden analyysi yksinkertaistuvat muutoksen myötä.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Ari-Pekka Manninen, p. 050 594 2679

ylitarkastaja Pauli Pullinen 040 522 1707