Lägesrapport om nuläget inom trafikmarknaden och bedömning av utvecklingsprognoserna

Uutinen 01.07.2010 16.52 fi sv

Det näringspolitiska program för trafiken som beretts under ledning av kommunikationsministeriet har färdigställts. I programmet ingår en lägesrapport om nuläget inom transportmarknaden, en bedömning av utvecklingsprognoserna samt förslag till utvecklingsbehov.

- Det är viktigt att man nu för första gången har sammanställt ett näringspolitiskt program för branschen. Det arbete som gjorts ger en god grund för beredningen av ministeriets framtidsöversikt, som ska ge vägkost för linjedragningarna i regeringsprogrammet efter nästa val. Den kommande regeringen tar närmare ställning till de detaljerade rekommendationerna i det näringspolitiska programmet, säger trafikminister Anu Vehviläinen.

Trafikmarknaden har en avsevärd betydelse för nationalekonomin. Finlands transport- och logistikmarknad har som uppgift att stöda Finlands konkurrenskraft, medborgarnas och näringslivets behov, samhällsfunktionerna och försörjningsberedskapen. Dessutom måste man säkra att alla delar av Finland är tillgängliga.

Logistikkostnaderna måste hållas konkurrenskraftiga, så att de inte utgör en belastning för de finska företagen. Trafiken måste också vara socialt och ekologiskt hållbar.