Lagförslag tryggar bussbranschens verksamhetsförutsättningar

Uutinen 26.05.2009 17.20 fi sv

Kommunikationsministeriet har berett ett förslag till kollektivtrafiklag, som också i fortsättningen säkrar verksamhetsförutsättningarna för företagen i bussbranschen i hela landet.

Förslaget är utarbetat i nära samarbete med aktörerna i branschen och är en kompromiss, där man har beaktat Finlands exceptionella förhållanden.

- Avsikten är inte att få en vild och fri konkurrens att välla fram inom busstrafiken, utan att beakta Finlands särförhållanden och trygga företagarnas möjligheter att bedriva busstrafik också i fortsättningen, säger trafikminister Anu Vehviläinen.

Regeringen har för avsikt att överlämna en proposition om lagändringen till riksdagen under vårens sessionsperiod.