Laivoille uudet energiatehokkuussäännöt

Uutinen 15.07.2011 21.50 fi sv en

Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO on hyväksynyt säännöt, joilla lisätään uusien laivojen energiatehokkuutta. Uusien laivojen polttoaineenkulutus tulee vähenemään ja hiilidioksidipäästöt pienevät. Nyt hyväksyttyjä sääntöjä on valmisteltu useiden vuosien ajan. Ratkaisu saavutettiin tiukkojen neuvottelujen jälkeen.

Itämeren tilan kohentamisessa saavutettiin edistysaskel, kun IMO päätti nimetä sen erityisalueeksi, missä matkustajalaivoista ei saa päästää ravinteiden osalta käsittelemätöntä käymäläjätevettä mereen. Uusien sääntöjen mukaan matkustajalaivat voivat purkaa jätevetensä joko satamissa tai puhdistaa ne laivojen omissa jätevedenpuhdistuslaitoksissa. Tämä vähentää ravinnekuormitusta erityisesti vilkkaasti liikennöidyillä laivaväylillä