Laki säätelemään tieliikenteen yrittäjäkuljettajien työaikaa

Uutinen 21.06.2012 12.44 fi sv

Hallituksen esitysluonnos laiksi yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä on lähtenyt lausuntokierrokselle.

Hallitus esittää, että itsenäisille yrittäjäkuljettajille säädetään työaikalaki, jossa määritellään yrittäjäkuljettajien viikoittaisesta enimmäistyöajasta, tauoista ja yötyöstä tieliikenteessä. Lakiesitys sisältää myös määräykset yrittäjäkuljettajan työajan kirjanpitovelvollisuudesta sekä mahdollisista työaikaa koskevista poikkeuksista esimerkiksi teknisestä tai työn järjestelyyn liittyvästä syystä. Laki koskee sekä henkilö- että tavaraliikennettä.

Uudella lailla katettaisiin EU:n maantieliikennettä koskeva työaikadirektiivi koskemaan myös yrittäjäkuljettajia. Suomessa direktiivi on työntekijöiden osalta toteutettu työaikalailla ja alaa koskevilla työehtosopimuksilla.

Lausunnot lakiluonnoksesta on annettava liikenne- ja viestintäministeriölle 24. elokuuta 2012 mennessä.