null Laki säätelemään tieliikenteen yrittäjäkuljettajien työaikaa

Laki säätelemään tieliikenteen yrittäjäkuljettajien työaikaa

Tiedote 21.06.2012 12.14 fi sv

Hallituksen esitysluonnos laiksi yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä on lähtenyt lausuntokierrokselle. Lausunnot on annettava liikenne- ja viestintäministeriölle 24. elokuuta 2012 mennessä.

Hallitus esittää, että itsenäisille yrittäjäkuljettajille säädetään työaikalaki, jossa määritellään yrittäjäkuljettajien viikoittaisesta enimmäistyöajasta, tauoista ja yötyöstä tieliikenteessä. Lakiesitys sisältää myös määräykset yrittäjäkuljettajan työajan kirjanpitovelvollisuudesta sekä mahdollisista työaikaa koskevista poikkeuksista esimerkiksi teknisestä tai työn järjestelyyn liittyvästä syystä. Laki koskee sekä henkilö- että tavaraliikennettä.

Uudella lailla katettaisiin EU:n maantieliikennettä koskeva työaikadirektiivi koskemaan myös yrittäjäkuljettajia. Suomessa direktiivi on työntekijöiden osalta toteutettu työaikalailla ja alaa koskevilla työehtosopimuksilla.

Nyt lausunnolle lähtenyt lakiesitys sekä toteuttaa että täydentää EU:n tieliikenteen ajo- ja lepoaikasäädöksiä. Lain tavoitteena on tieliikenteen ammattilaisten turvallisuuden ja terveyden ylläpitäminen ja parantaminen. Tavoitteena on myös edistää kuljetustoiminnan reilua kilpailua.

Hallituksen lakiesitys on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteisessä työryhmässä. Työryhmään kuului myös muiden ministeriöiden sekä toimialan järjestöjen ja liittojen edustajia.

Lisätietoja

liikenneneuvos Kimmo Kiiski, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 34 2304
vanhempi hallitussihteeri Seija Jalkanen, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 0295 04 8952