null Laki sähköisestä tunnistamisesta etenee

Laki sähköisestä tunnistamisesta etenee

Tiedote 26.03.2009 13.48 fi sv

Hallitus on antanut esityksen laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta. Lakiesityksen sisällöstä päätettiin 26. maaliskuuta. Säännökset liitettäisiin lakiin sähköisistä allekirjoituksista. Uuden lain nimeksi tulisi laki sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista. Samalla ehdotetaan, että vanha laki kumottaisiin.

Suureen osaan sähköisiä palveluita ei tarvita sähköistä tunnistamista tai sähköisiä allekirjoituksia. Osassa palveluita voidaan kuitenkin tehdä muun muassa erilaisia oikeustoimia.

Tällaiset sähköiset palvelut edellyttävät osapuolten välistä luottamussuhdetta. Palvelun käyttäjän on voitava luottaa siihen, että palvelun tarjoaja ottanut huomioon tietoturvan ja yksityisyyden suojan vaatimukset. Tarjoajan on puolestaan voitava luottaa siihen, että etäyhteyden päässä oleva käyttäjä on se, joka väittää olevansa.

Lailla säädettäisiin luotettavan sähköisen tunnistamisen keskeisistä edellytyksistä. Säännöksissä muun muassa varmistetaan yleisölle sähköisiä tunnistamispalveluita tarjoavien tahojen viranomaisvalvonta sekä palvelun tarjoajien velvollisuudet toimia huolellisesti myöntäessään tunnistusvälineitä.

Lisäksi uudella lainsäädännöllä pyritään lisäämään tunnistamispalveluiden tarjontaa ja luomaan kilpailua markkinoilla. Näin myös alennettaisiin yksittäisten tunnistamistapahtumien kustannuksia sähköisten asiointipalveluiden tarjoajille.


Myös mobiilivarmenteesta
vahvan tunnistamisen menetelmä

Vahvan sähköisen tunnistamisen määritelmän täyttäisivät nykyisistä tunnistamisvälineistä ehdotuksen perusteluiden mukaan mm. pankkitunnisteet ja Väestörekisterikeskuksen tarjoama, henkilökorttiin sisältyvä kansalaisvarmenne. Jatkossa myös matkapuhelinoperaattorien kaavailema mobiilivarmenne voisi täyttää vahvan sähköisen tunnistamisen edellytykset.

Viestintäministeri Suvi Lindén katsoo sähköisen tunnistamisen lainsäädännön vauhdittavan olennaisesti tietoyhteiskuntakehitystä. Lindén pitää uutta lakia yhtenä merkittävimmistä tietoyhteiskunnan saavutuksista.

- Luotettavien sähköisten palvelujen ja asioinnin kehittyminen ei jatkossa näytä mahdolliselta ilman tunnistamista koskevaa lainsäädäntöä. Laki luo viimein pelisäännöt sille, millaisilla välineillä tunnistautuminen on luotettavaa ja minkälaisten ratkaisujen varaan palvelun tarjoajien kannattaa jatkossa palvelunsa rakentaa, Lindén toteaa.


Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Kirsi Miettinen, puh. (09) 160 28570 tai 0400 719 629