null Laki tieliikenteen yrittäjäkuljettajien työajan säätelystä voimaan kesäkuussa

Laki tieliikenteen yrittäjäkuljettajien työajan säätelystä voimaan kesäkuussa

Tiedote 16.05.2013 13.20 fi

Hallitus esittää, että tasavallan presidentti hyväksyy eduskunnan lausuntokierrokselta tulleen lain tieliikenteen yrittäjäkuljettajien työajan säätelemisestä. Laki tulee voimaan 1. kesäkuuta 2013.

Uudessa laissa tieliikenteen joukko- ja tavaraliikenteen yrittäjäkuljettajille määritellään viikoittainen enimmäistyöaika, tauot ja yötyöt tieliikenteessä. Laki sisältää myös määräykset yrittäjäkuljettajan työajan kirjanpitovelvollisuudesta tai muusta työajan luotettavasta selvityksestä sekä mahdollisista työaikaa koskevista poikkeuksista teknisestä tai työn järjestelyyn liittyvästä syystä.

Uudella lailla katetaan EU:n maantieliikenteen koskeva työaikadirektiivi koskemaan myös yrittäjäkuljettajia. Suomessa direktiivi on työntekijöiden osalta toteutettu työaikalailla ja alaa koskevilla työehtosopimuksilla.

Voimaan tuleva laki sekä toteuttaa että täydentää EU:n tieliikenteen ajo- ja lepoaikasäädöksiä. Lain tavoitteena on tieliikenteen ammattilaisten turvallisuuden ja terveyden ylläpitäminen ja parantaminen. Tavoitteena on myös edistää kuljetustoiminnan reilua kilpailua.

Lisätietoja

liikenneneuvos Kimmo Kiiski, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 34 2304
vanhempi hallitussihteeri Seija Jalkanen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 04 8952