Lappeenrannan lentoasemalle avustusta

Uutinen 10.04.2017 10.43 fi

Kuva: lentokone nousussa (LVM/Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt valtionavustusta Lappeenrannan Lentoasema Oy:lle. Tuen määrä on 1 090 000 euroa. Avustus muodostuu ei-taloudelliseen toimintaan tarkoitetusta 620 853 ja taloudelliseen toimintaan myönnetystä 469 147 eurosta.

Euroopan komissio hyväksyi Lappeenrannan lentoasemaa koskevan tukiohjelman 5.1.2017, minkä perusteella Lappeenrannan lentoasemalla voidaan myöntää myös taloudelliseen toimintaan tarkoitettavaa tukea.

Lappeenrannan lisäksi tukea hakivat Mikkelin ja Seinäjoen lentoasemat. Lentokenttätoiminnan kokonaisarvioinnin perusteella ministeriö päätti olla myöntämättä avustusta Mikkelin lentoasemalle. Seinäjoen osalta käsittely on kesken.

Lisäksi Malmin lentoasemaa koskeva hakemus saapui vasta määräajan jälkeen, joten se hylättiin myöhästymisen vuoksi.

Lentokenttäavustukset ovat valtion talousarvioon varattua määrärahaa, jota voidaan käyttää valtionavustuksen maksamiseen Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston ulkopuolisten lentoasemien toiminta- ja investointimenoihin. Kyseessä on harkinnanvarainen avustus, jota voidaan myöntää lentoaseman ei-taloudelliseen toimintaan, taloudelliseen toimintaan sekä investointeihin.