Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää romutuspalkkion valmistelua ja tiedonkulkua valiokunnan pyynnöstä

Tiedote 20.02.2021 16.48 fi sv

Henkilöautojen romutuspalkkion valmistelusta ja tiedonkulusta on aloitettu selvitys liikenne- ja viestintäministeriössä. Eduskunnan täysistunnossa 12.2.2021 liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja vahvisti, että valiokunta aikoo pyytää liikenne- ja viestintäministeriöltä selvityksen romutuspalkkioasiasta.

Ministeriössä on aloitettu selvityksen ennakkovalmistelu tällä viikolla. Valiokunta lähettänee selvityspyynnön ministeriölle lähiaikoina.

Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 tuli voimaan 1.12.2020. Hallitus esitti henkilöautojen romutuspalkkiota koskevan lain pikaista tarkentamista 14.1.2021. Hallituksen esityksessä romutuspalkkion myöntämisen edellytyksiä selkeytettäisiin lisäämällä lain 2 §:ään momentti, jonka mukaan yhden uuden henkilöauton, sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikenteen kausilipun tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävän yhdistämispalvelun hankintaan voidaan myöntää vain yksi romutuspalkkio. Kyse on teknisestä tarkennuksesta. Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen 12.2. Lakimuutos on tarkoitus vahvistaa mahdollisimman pian.

Lisätietoja:

viestintäjohtaja Susanna Niinivaara, p. 0400 816187