Liikenne- ja viestintäministeriön organisaatio muuttuu 1.1.2016 - osastopäälliköiden virat haettavina

Uutinen 15.10.2015 14.20 fi sv en

Valtioneuvosto hyväksyi 15. lokakuuta 2015 liikenne- ja viestintäministeriön uuden työjärjestyksen, joka astuu voimaan 1.1.2016. Ministeriössä aukeavat haettaviksi uuden organisaation mukaiset osastopäälliköiden virat.

Tavoitteena on uudistaa organisaatiota niin, että se kykenee vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla hallitusohjelman täytäntöönpanoon. Ohjelman mukainen liikenteen palveluajattelu ja digitalisaatio ovat lähentäneet ministeriön toimialoja. Hallitusohjelman tehokas täytäntöönpano ja valtion uusi strateginen ohjausmalli edellyttävät myös hallinnonalan ohjauksen tehostamista.

Ministeriön uudet osastot ovat palveluosasto, tieto-osasto, verkko-osasto ja konserniohjausosasto. Näistä kolme ensimmäistä käsittävät nykyiset liikenne- ja viestintäpolitiikan osastot. Konserniohjausosastoon kootaan ministeriön hallinnonalan ohjaus sekä ministeriön talous- ja henkilöstöhallinto. Ministeriön viestintä säilyy erillisenä yksikkönä.

Osastopäälliköt osallistuvat ministeriön johtamiseen johtoryhmissä sekä johtavat osastonsa toimintaa ja vastaavat siitä, että tehtävät hoidetaan tuloksellisesti. Osastopäälliköt nimitetään viiden vuoden määräajaksi 1.1.2016 lukien. Osastopäälliköillä on ylijohtajan arvonimi.

Hakuilmoitukset ovat Valtiolle.fi-palvelussa.