null Liikennepalvelulakia muutetaan matkailualan asiakaskuljetusten osalta

Liikennepalvelulakia muutetaan matkailualan asiakaskuljetusten osalta

Tiedote 20.06.2018 13.31 fi sv

Yrityksen pakettiauto maantiellä. Kuva: LVM/Shutterstock

Hallitus antoi eduskunnalle liikennepalvelulain muutosesityksen 20.6.2018, jolla helpotetaan matkailualan yrittäjien asiakaskuljetuksia.

Muutoksen myötä koti- ja matkailupalveluyritysten osana palvelukokonaisuutta tarjoamissa kuljetuksissa kuljettaja ei tarvitsisi jatkossakaan taksinkuljettajan ajolupaa. Yritykset tarvitsisivat kuitenkin taksiluvan.

Esityksellä vähennettäisiin koti- ja matkailupalveluyritysten hallinnollista taakkaa ja muita sääntelystä aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi esitys helpottaisi työvoiman saatavuutta ja kausityöntekijöiden työllistymistä alalle. Esityksellä olisi siten myönteisiä vaikutuksia suomalaiselle koti- ja matkailupalvelutoiminnalle.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Liikennepalvelulaki tulee pääosin voimaan 1.7.2018.

Lisätietoja:
yksikön johtaja Laura Eiro, p. 0295 34 2668