null Liikenneverkon tulevaisuutta arvioivan parlamentaarisen työryhmän jäsenet

Liikenneverkon tulevaisuutta arvioivan parlamentaarisen työryhmän jäsenet

Tiedote 24.02.2017 13.23 fi sv en

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 8. helmikuuta 2017 parlamentaarisen työryhmän, jonka tehtävänä on määritellä liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen tarvittavat keinot. Työryhmän jäsenet on nimetty. Työryhmässä on edustettuna kaikki eduskunnassa edustetut puolueet.

Parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän työn tavoitteena on luoda kustannustehokas, pitkäjänteinen ja tarkoituksenmukainen suunnitelma väyläverkon kehittämiselle ja rahoitukselle. Lisäksi työryhmän tehtävänä on pohtia keinoja, joilla vastataan kansallisen ilmastopolitiikan liikenteelle asettamiin päästövähennystavoitteisiin ja luodaan edellytyksiä liikenteen automatisaatiolle ja liikenteen digitaalisten palvelujen syntymiselle.

Työryhmän puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Jäsenet ovat:

kansanedustajat Mirja Vehkaperä ja Markku Rossi, Suomen keskusta

kansanedustajat Jukka Kopra ja Markku Eestilä, Kansallinen kokoomus

kansanedustajat Ari Jalonen ja Jari Ronkainen, Perussuomalaiset

kansanedustajat Krista Kiuru ja Harry Wallin, Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue

kansanedustaja Mats Nylund (varajäsen kansanedustaja Mats Löfström), Ruotsalainen kansanpuolue

kansanedustaja Peter Östman (varajäsen kansanedustaja Antero Laukkanen), Kristillisdemokraatit

kansanedustaja Kari Uotila (varajäsen kansanedustaja Katja Hänninen), Vasemmistoliitto

kansanedustaja Olli-Poika Parviainen (varajäsen kansanedustaja Jyrki Kasvi), Vihreä liitto

Työryhmän pysyvinä asiantuntijoina ovat ylijohtaja Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriöstä, budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriöstä ja neuvotteleva virkamies Johanna Osenius, työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työryhmän pääsihteerinä toimii ylijohtaja Mikael Nyberg liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Työryhmä voi lisäksi asettaa alatyöryhmiä ja käyttää asiantuntijoita.

Työryhmän toimikausi on 28.2.2017–28.2.2018. Työryhmän on tarkoitus antaa väliraportti päästövähennyksiin liittyvistä esityksistä 18. elokuuta 2017.

Lisätietoja

ylijohtaja Mikael Nyberg, p. 0295 34 2474