Liikenteen maksut ja niiden tulevaisuus kiinnostavat kansalaisia

Tiedote 05.09.2012 14.00 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on selvittänyt kansalaisten käsityksiä liikenteen verojen ja maksujen oikeudenmukaisuudesta ja mahdollisista tienkäyttömaksuista. Tulosten perusteella kansalaiset ovat kiinnostuneita aiheesta eivätkä tyrmää uusiakaan vaihtoehtoja liikenteen nykyisille maksuille, mutta suuri osa ei osaa ottaa kantaa asiaan. Tietoa tienkäyttömaksuista ja niiden vaikutuksista tarvitaan. Huolta aiheuttaa erityisesti liikenteen maksujen oikeudenmukaisuus ja alueellinen tasa-arvo sekä ajoneuvopaikannus.

Kyselytutkimus on osa liikenne- ja viestintäministeriön asettaman, oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittävän työryhmän työtä. Jorma Ollilan vetämän työryhmän tarkoituksena on tutkia tienkäyttömaksujen käyttöönoton mahdollisuutta Suomessa.

- Kyselyllä selvitettiin kansalaisten ja eri sidosryhmien käsityksiä liikenteen veroista ja maksuista. Sen tulokset antavat lähtökohtia aiheesta käytävään keskusteluun, työryhmän sihteeri, liikenneneuvos Tuomo Suvanto kertoo.
Vastaajilla oli kyselytutkimuksen perusteella varsin selkeitä näkemyksiä liikenteen maksujen oikeudenmukaisuudesta. Erityisesti alueellisen oikeudenmukaisuuden näkökulma korostui vastauksissa ja sen suhteen vastaajilla tuntuu olevan melko laajaakin yksimielisyyttä.

- Vastauksissa ollaan yleisesti sitä mieltä, että siellä missä välimatkat ovat pitkät eikä kunnollista joukkoliikennettä ole, auton käytön pitäisi olla suhteellisesti halvempaa, Suvanto tiivistää.
Toinen melko selkeä näkemys on, että jos tienkäyttömaksuja kerättäisiin, ne tulisi käyttää liikennejärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon.

Yleinen käsitys on ollut, että kansalaiset suhtautuvat tienkäyttömaksuihin kriittisesti, mutta niihin ei kyselyn perusteella suhtauduta ainakaan sen kriittisemmin kuin nykyisiinkään liikenteen maksuihin. Noin 60 prosenttia vastaajista suhtautuu vähintäänkin melko myönteisesti siihen, että kaikki liikenteen maksut määräytyisivät auton liikkumisen perusteella.

- Tienkäyttömaksuja on luonnollisesti vaikeampi hahmottaa kuin nykyisiä liikenteen maksuja, kun kukaan ei ihan tarkkaan vielä tiedä, mitä niillä tarkoitettaisiin. Tienkäyttömaksuja ei kuitenkaan pidetä epäoikeudenmukaisempina kuin nykymaksujakaan, toteaa Suvanto.

Yhtenä huolena kyselyssä nousi esiin ajoneuvon seuranta, jota tarvittaisiin valtakunnallisesti kattavan tienkäyttömaksujärjestelmän tukena. Tällaiseen seurantaan vastaajat suhtautuvat varsin varautuneesti.

- Työryhmä pitää saatuja tuloksia tärkeinä ja ottaa vakavasti kansalaisten huolenaiheet. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään liikenteen hinnoittelun oikeudenmukaisuuteen ja tietosuojaan, Suvanto korostaa.

Kansalaiskyselyn toteutti Taloustutkimus.

Lisätietoja:
liikenneneuvos Tuomo Suvanto, p. 0295 34 2403


Kyselytutkimuksen keskeisiä tuloksia:

- Nykyistä liikenteen verotusta pitää oikeudenmukaisena noin viidennes vastaajista. Kolme neljästä vastaajasta pitää liikenteen verotuksen ja maksujen oikeudenmukaisuuden lisäämistä tärkeänä.
- Lähes kuusi kymmenestä vastaajasta suhtautuisi myönteisesti siihen, että kaikki autoon ja autoiluun liittyvät verot tai maksut määräytyisivät auton liikkumisen perusteella.
- Yli puolet kansalaisista katsoo, että auton ostamisen verotuksesta tulisi siirtyä yhä enemmän auton käytön verotukseen.
- Vastaajista 84 prosenttia katsoo, että autoliikenteen maksujen tulisi olla pienempiä alueilla, joilla ei ole toimivaa joukkoliikennettä.

- 58 prosenttia vastaajista uskoo, että tienkäyttömaksuilla voidaan vaikuttaa siihen kuinka paljon, missä ja milloin ihmiset käyttävät autoaan. Omalla kohdallaan tähän uskoo kuitenkin vain 42 prosenttia. Tienkäyttömaksuilla uskotaan voitavan vaikuttaa parhaiten ruuhkien helpottamiseen ja liikenteen sujuvuuteen.
- Kolmannes vastaajista katsoo voivansa vähentää omaa auton käyttöään ilman, että se rajoittaisi merkittävästi elämää.

- Miltei yhdeksän kymmenestä vastaajasta on sitä mieltä, että tienkäyttöön perustuvat maksut pitäisi käyttää tieverkon, liikennejärjestelmän ja joukkoliikenteen kehittämiseen.
- Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista pitää oikeana sitä, että tie- ja katuverkoston kunnossapidosta maksavat verotuksen kautta myös ne, jotka eivät autoile tai käyttävät autoa hyvin vähän.

- Ajoneuvon liikkumisen seurantaan (esimerkiksi ajoneuvopaikannuksen avulla) suhtautuu kielteisesti kuusi vastaajaa kymmenestä.