Liikenteen väylä- ja turvallisuusvirastojen toimintojen alueellistamisesta esitys

Tiedote 15.05.2009 09.01 fi sv

Väyläviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston toimintojen alueellistamista selvittänyt työryhmä esittää, että ensi vuoden alussa aloittavista uusista virastoista alueellistetaan yhteensä 245 henkilötyövuotta (htv) vuoden 2015 loppuun mennessä Lappeenrantaan ja Rovaniemelle. Väylävirastosta esitetään alueellistettavaksi Lappeenrantaan yhteensä 130 htv. Liikenteen turvallisuusvirastosta alueellistetaan 95 htv Rovaniemelle ja Lappeenrantaan 20htv.

Työryhmä luovutti yksimielisen esityksensä liikenneministeri Anu Vehviläiselle perjantaina 15. toukokuuta. Henkilöstöjärjestöt jättivät esitykseen lausuman.

Työryhmä esittää, että Väylävirastosta alueellistetaan Lappeenrantaan liikenteen ja väylänpidon tietopalvelutehtävät, asiakirjahallinto, arkistopalvelut ja tilastointi.

Liikenteen turvallisuusvirastosta esitetään alueellistettavaksi Lappeenrantaan Itäliikenteen yksikkö, joka keskittyisi erityisesti Suomen ja Venäjän väliseen maa-, rautatie- ja vesiliikenteeseen liittyviin tehtäviin. Rovaniemelle Liikenteen turvallisuusvirastosta sijoitettaisiin ajoneuvoverotukseen liittyvät tehtävät, tietopalvelu, kansalaisneuvonta ja erilaiset tukipalvelut.

Liikenne- ja viestintäministeriö velvoittaa Väyläviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston uudet pääjohtajat alueellistamaan esitetyt toiminnalliset kokonaisuudet esitetyssä aikataulussa ja hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen.

Kun otetaan huomioon nykyisistä virastoista jo alueella toimivan henkilöstön määrä, vuoden 2015 loppuun mennessä tehtävien uusien alueellistamistoimien jälkeen Helsingin seudun ulkopuolella työskentelee Väyläviraston henkilöstöstä 49 prosenttia ja Liikenteen turvallisuusviraston henkilöstöstä 29 prosenttia.

Työryhmän tehtävänä oli selvittää, millaiset 200-400 henkilön toiminnalliset kokonaisuudet voidaan alueellistaa Väylävirastosta ja Liikenteen turvallisuusvirastosta Rovaniemelle ja Lappeenrantaan vuoteen 2015 mennessä vaarantamatta virastouudistuksen tavoitteita synergiahyödyistä ja virastojen ydintoimintoja.

Työryhmään kuuluivat kaikkien nykyisten virastojen pääjohtajat ja henkilöstöjärjestöjen edustajat. Työryhmän puheenjohtajana toimi ylijohtaja Juhani Tervala liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan kuuden viraston toiminta organisoidaan ensi vuoden alusta siten, että muodostuu kaksi uutta virastoa kuuden entisen viraston sijaan. Väylävirasto muodostuu Tiehallinnon, Ratahallintokeskuksen ja Merenkulkulaitoksen toimintojen yhdistämisestä. Liikenteen turvavirasto muodostuu Ilmailuhallinnon, Ajoneuvohallintokeskuksen, Rautatieviraston ja Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoimintojen yhdistämisestä.

Lisätietoja:
ylijohtaja Juhani Tervala, 050 552 7260
erityisavustaja Kari Jääskeläinen, 0440 581 030