null Liikenteenohjaajia koskevat säännökset ajan tasalle

Liikenteenohjaajia koskevat säännökset ajan tasalle

Uutinen 16.04.2009 14.29 fi

Liikenteenohjaajia koskeva säännöstö päivitetään vastaamaan tämän päivän tarpeita, jotta erityistilanteiden liikenteenohjaus saadaan sujuvammaksi. Valtioneuvosto päätti asiasta yleisistunnossaan 16. huhtikuuta.

Liikenteenohjaajia koskevat säännökset siirretään tieliikenneasetuksesta tieliikennelakiin. Samalla uudistetaan liikenteenohjaajia koskevia vaatimuksia ja otetaan huomioon paremmin tilanteet, joissa liikenteenohjaajia nykyisin tarvitaan. Tällaisia ohjausta vaativia tilanteita ovat esimerkiksi tietyöt, erikoiskuljetukset ja isot tapahtumat. Jatkossa poliisi voi määrätä liikenteenohjaajan myös pitkäkestoisten ruuhkien perusteella, kuten rajaliikenteessä.

Vaativammissa tilanteissa liikenteenohjaajilta vaaditaan erityinen liikenteenohjaajan koulutus. Liikenteenohjaajilla on oikeus pysäyttää liikenne ja antaa liikkeellelähtömerkki. Liikenteen valvonta on edelleen poliisin vastuulla.