Luotsauslain muutokset voimaan elokuussa

Uutinen 23.06.2010 14.27 fi sv

Luotsaus säilyy Luotsausliikelaitoksen yksinoikeutena. Lisäksi englannin kieli tulee hyväksyttäväksi linjaluotsauskieleksi suomen ja ruotsin kielten rinnalle vuoden 2011 heinäkuun alusta lähtien.

Jos tasavallan presidentti vahvistaa lakimuutoksen, tulee uusittu luotsauslaki voimaan 2. päivänä elokuuta 2010.

Luotsauslain yksinoikeussäännöstä täsmennetään siten, että muiden kuin Luotsausliikelaitoksen luotsien käyttö Suomen aluevesillä on rangaistavaa. Luotsaustoiminnan pitäminen valtion yksinoikeutena varmistaa sen, että myös Saimaalla ja Perämerellä on saatavilla kohtuuhintaisia luotsauspalveluja.