Luotsausliikelaitoksen yhtiöittämiseen aikataulumuutoksia

Uutinen 06.08.2009 15.11 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö ottaa aikalisän Luotsausliikelaitoksen yhtiöittämisessä. Aikaisemman aikataulun mukaan oli tarkoitus, että Luotsausliikelaitos muutetaan osakeyhtiöiksi vuoden 2010 alusta.

Liikenne- ja viestintäministeriö on talouspoliittisen ministerivaliokunnan tekemän linjauksen mukaisesti valmistellut luotsausliikelaitos Finnpilotin yhtiöittämistä. Tavoitteena on ollut, että Finnpilotin yhtiöittäminen toteutetaan samanaikaisesti hallinnonalan muiden liikelaitosten yhtiöittämisten kanssa.

Ministeriö on laatinut Luotsausliikelaitoksen yhtiöittämistä koskevan hallituksen esityksen, joka on ollut lausuntokierroksella. Esityksen mukaan liikelaitos muutettaisiin valtion kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi. Perustettava osakeyhtiö harjoittaisi liiketoimintaa toimialakohtaisen sääntelyn mukaisesti.