null LVM:n tulevaisuuskatsaus: Kolme liikenteen ja viestinnän hallitusohjelmaa

LVM:n tulevaisuuskatsaus: Kolme liikenteen ja viestinnän hallitusohjelmaa

Uutinen 10.09.2010 08.46 fi

Miten Suomi digitalisoidaan ja millaiselta näyttää uusi liikennepolitiikka? Mitkä ovat liikenne- ja viestintäsektorin tulevaisuuden haasteet ja millaisia ratkaisuvaihtoehtoja niihin esitetään? Muun muassa näihin kysymyksiin löytyy vaihtoehtoisia vastauksia liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsauksesta, jonka ministeriö luovutti valtioneuvoston kanslialle 10.9.2010.

Tulevaisuuskatsaus on luonteeltaan vaihtoehtoisia malleja luotaava - ei päätöksiä linjaava. Katsauksessa on esitetty vaihtoehtoja, jotka eivät edusta liikenne- ja viestintäministeriön kantoja liikenne- ja viestintäpolitiikan kysymyksiin. Asiakirjaa ei ole valmisteltu ministereiden johdolla eikä sitä ole muutenkaan käsitelty poliittisesti.

Tulevaisuuskatsauksessa esitetään kolme liikenteen ja viestinnän hallitusohjelmaa. Niistä voidaan koota eri tavoin painottuvia liikenne- ja viestintäpolitiikan kokonaisuuksia.

Valtioneuvoston kanslia pyysi valtioneuvoston kansliapäälliköitä laatimaan tulevaisuuskatsauksen toimialaltaan puolueiden käyttöön vuoden 2011 hallitusneuvotteluita varten. Liikenteen ja viestinnän tulevaisuuskatsaus laadittiin virkatyönä ministeriössä. Sen sisällöstä myös keskusteltiin aktiivisesti toimialan sidosryhmien kanssa valmistelun eri vaiheissa. LIsäksi katsaus oli ministeriön verkkosivuilla julkisesti kommentoitavana elokuussa.