null LVM selvittää suomalaisten telakoiden tukitoimenpiteitä

LVM selvittää suomalaisten telakoiden tukitoimenpiteitä

Uutinen 02.02.2010 12.52 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää kotimaisten varustamojen ympäristöystävällisten uudisalusinvestointien tukemista. Tämän toimenpiteen tarkempi sisältö ja mitoitus päätetään vasta myöhemmin, kun kaupallisten tarjouskilpailujen asetelma selkiytyy.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli 2. helmikuuta, millä keinoilla valtio voisi tukea suomalaista telakkateollisuutta.

Hallitus myös keskusteli, voitaisiinko valtion alustilauksia aikaistaa elokuun budjettiriihessä päätettyjen aikaistamisten lisäksi. Mikäli alushankintojen mahdolliseen aikaistamiseen päädytään, niistä tehtävät päätökset tehdään LVM:n esittelystä valtion ensimmäisen lisätalousarvion yhteydessä.

Hallituksen tavoitteena on, että valtiovallan toimenpitein saataisiin STX Finland Oy:n Turun telakalle kevään 2010 aikana ensisijaisesti kotimaisiin alushankintoihin perustuvaa tilauskantaa noin 500 miljoonan euron arvosta.