Merenkulun turvallisuuden parantamiseksi ohjelma

Tiedote 05.06.2008 09.40 fi sv

Itämeren alusliikenteen turvallisuuden edistämiseksi laaditaan liikenne- ja viestintäministeriön johdolla meriturvallisuusohjelma.

Itämeren meriturvallisuusohjelman laatiminen perustuu hallitusohjelmaan. Turvallisuusohjelmassa määritellään keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet, joita Suomi edistää kansainvälisessä yhteistyössä ja toteuttaa kansallisesti.

Meriturvallisuusohjelmassa tarkastellaan muun muassa keinoja, joilla voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää alusonnettomuuksia, varmistaa ihmishenkien pelastaminen sekä rajoittaa ja torjua alusonnettomuuden seurauksena veteen päässeitä vaarallisia tai haitallisia aineita.

Lisäksi arvioidaan onnettomuuksien ja vaaratilanteiden syiden tutkintaa ja tutkintatiedon hyödyntämistä onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä.

Meriturvallisuusohjelmassa otetaan huomioon hallituksen itämeriselvityksen ja Euroopan unionin itämeristrategian valmistelun yhteydessä tehtävät linjaukset.

Ohjelma laaditaan yhteistyössä ministeriöiden, virastojen ja laitosten sekä sidosryhmien kesken, ja sen tulee valmistua vuoden loppuun mennessä.

Merialueen alusliikenteen odotetaan jatkavan nopeaa kasvuaan. Esimerkiksi Suomenlahden öljykuljetusten arvioidaan miltei kaksinkertaistuvan vuoteen 2015 mennessä. Lisäksi pelkästään Tallinnan ja Helsingin välillä kulkee matkustaja-aluksilla noin kuusi miljoonaa matkustajaa vuosittain.

Lisätietoja

Merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman puh. (09) 160 28009 tai o400 659 324