Nopea laajakaista –tukea saavien verkkojen rakentamiselle esitetään lisäaikaa

Uutinen 02.02.2018 13.30 fi sv

Kaapelirulla. (Kuva: LVM)

Nopea laajakaista –tukiohjelman hankkeiden valtiontuen maksua esitetään jatkettavaksi vuoden 2020 loppuun. Muutos koskisi maakuntien liittojen 15.7.2017 jälkeen kilpailuttamia laajakaistahankkeita.

Nyt tehtävän muutoksen tavoitteena on, että käynnistyneet hankkeet saadaan rakennettua ja tuet maksettua ennen tukiohjelman päättymistä. Muutoksen myötä verkkoja voitaisiin rakentaa vielä kahden rakentamiskauden ajan.

Hankepäätöksen mukaan tukiohjelman kestoa pidennettäisiin näiden hankkeiden osalta vuoden 2020 loppuun. Maksun hakemiselle asetettua määräaikaa muutettaisiin, mutta tukihakemus pitäisi jatkossakin tehdä Viestintävirastolle vuoden 2018 loppuun mennessä.

Tukiohjelma edistää nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista alueille, joille yhteydet eivät ole kaupallisesti saatavilla. Ohjelman puitteissa on tähän mennessä rakennettu valokuituyhteydet yli 80 000 kotitaloudelle, mikä vastaa yli kolmasosaa Suomen kuitu kotiin –liittymistä, eli kokonaan valokuidulla käyttäjälle asti rakennetuista liittymistä.

Laajakaistahankkeiden julkisiin tukiin on varattu noin 135 miljoonaa euroa, josta 69,5 miljoonaa tulee valtiolta, noin 25 miljoonaa Euroopan unionin Manner-Suomen maaseutuohjelmasta ja noin 40 miljoonaa euroa kunnilta. Myöntämätöntä valtiontukea on jäljellä noin 24 miljoonaa euroa.

Lakimuutosta aletaan valmistella liikenne- ja viestintäministeriössä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Valmistelun aikana järjestetään lausuntokierros.

Lisätietoja hankkeesta löytyy myös valtioneuvoston verkkopalvelusta www.valtioneuvosto.fi/hankkeet (säädösvalmistelu).