null Opas julkisten datavarantojen avaamisesta

Opas julkisten datavarantojen avaamisesta

Uutinen 25.03.2010 12.36 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut oppaan siitä, kuinka julkinen sektori voi avata tietovarantonsa kaikkien ulottuville.

Oppaassa esitellään aihepiiriä ja siihen liittyviä käsitteitä, toimintamalleja ja tiedon ominaisuuksia. Lisäksi luodaan ideaalitilannekuvaa siitä, mitä avoimen datan hyödyntäminen parhaimmillaan voisi tuottaa.

Lähes jokainen hallinnon organisaatio tuottaa dataa, joka voisi hyödyttää kansalaisia, liike-elämää ja myös hallintoa itseään. Toistaiseksi Suomessa ei ole ollut avoimen julkisen datan hyödyntämiseen opastusta tai käytäntöjä.

"Julkinen data - johdatus tietovarantojen avaamiseen" -oppaan ovat kirjoittaneet Antti Poikola, Petri Kola ja Kari A. Hintikka.