Pikaviestipalveluiden yleistyminen vaikuttaa viestintätietojen säilytysvelvollisuuden tehokkuuteen

Uutinen 22.06.2017 14.49 fi sv

Sähköisen viestinnän välitystietojen säilyttämisvelvollisuutta koskevaa lainsäädäntöä on arvioitu liikenne- ja viestintäministeriön asettaman työryhmän selvityksessä. Työryhmän mukaan säilytysvelvollisuutta koskevaan lainsäädäntöön ei liity välittömiä muutostarpeita, mutta sääntelyn soveltamisessa on havaittu eräitä epäselvyyksiä.

Työryhmä toteaa, että erilaisten pikaviestipalvelujen käyttö on lisääntynyt merkittävästi ja tämä on lisännyt käyttäjien mahdollisuuksia valita sellaisia viestintäkeinoja, joista säilytetään viranomaisia varten vähemmän välitystietoja. Käytettävissä on jopa lähes kokonaan anonyymeja viestintämenetelmiä. Näiden uusien tietoturvallisempien viestipalveluiden yleistyminen vähentää viranomaisten mahdollisuuksia selvittää esim. viestinnän osapuolia säilyttämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien viestinnän välitystietojen avulla.

Teleyritykset pitävät nykyistä toimintamallia lähtökohtaisesti selkeänä ja esitutkintaviranomaisen mukaan nykymalli takaa viranomaisten tarvitsemien tietojen vähimmäistason. Jatkossa on olennaista seurata EU-jäsenmaiden välistä keskustelua EU-oikeuden tulkinnasta sekä sähköiseen tietosuojaan liittyvää lainvalmistelua EU:ssa.

Tietoyhteiskuntakaaressa säädetään teleyritysten velvollisuudesta säilyttää sähköisen viestinnän välittämiseen liittyviä tietoja viranomaistarpeita varten. Tämän sääntelyn nojalla ei säilytetä viestinnän sisältöä. Eduskunta edellytti tietoyhteiskuntakaarta koskevassa vastauksessaan vuonna 2014, että välitystietojen säilyttämistä viranomaistarpeisiin koskevan sääntelyn arvioimiseksi perustetaan laajapohjainen työryhmä.