null Proposition om fortsatt halvering av farledsavgiften på remiss

Proposition om fortsatt halvering av farledsavgiften på remiss

Tiedote 24.05.2021 13.57 fi sv en

Färjor i Östersjön (Bild: Teemu Tretjakov/Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har sänt en regeringsproposition om ändring av lagen om farledsavgift på remiss.

I propositionen föreslås det att halveringen av farledsavgiften ska fortsätta åren 2022–2023. Den temporära halveringen av farledsavgiften har varit i kraft sedan 2015.

Genom en fortsatt halvering av farledsavgiften strävar man efter att främja Finlands konkurrenskraft och näringslivets återhämtning från de ekonomiska utmaningar som orsakats av covid-19-epidemin.

Vad händer härnäst?

Remisstiden går ut den 2 juli 2021. Alla intresserade organisationer och enskilda personer är välkomna att uttala sig. Begäran om utlåtande finns på adressen www.utlåtande.fi.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband med den.

Ytterligare information:

Juha Tervonen, specialsakkunnig, tfn 0295 34 2070