null Esitys väylämaksun puolituksesta lausunnoille

Esitys väylämaksun puolituksesta lausunnoille

Tiedote 24.06.2020 15.46 fi sv

Alukset Itämerellä. Kuva: Aleksei Andreev/Shutterstock.

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle hallituksen esityksen väylämaksulain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan, että väylämaksun puolitusta jatketaan vuonna 2021. Väylämaksu on ollut puolitettuna vuodesta 2015 lähtien.

Väylämaksun puolituksen jatkamisella pyritään auttamaan kauppamerenkulun ja sen kuljetusasiakkaiden toipumista koronavirusepidemian aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista epävarmoissa olosuhteissa.

Suomen vesialueella kauppamerenkulkua harjoittavasta aluksesta suoritetaan valtiolle väylämaksua, kun alus saapuu suomalaiseen satamaan ulkomailta tai alus siirtyy suomalaisesta satamasta toiseen suomalaiseen satamaan.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoja pyydetään 12.8.2020 mennessä. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja yksittäiset henkilöt. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Esitys liittyy vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Juha Tervonen p. 0295 34 2070 (24.-26.6. ja 3.–12.8.)

hallitusneuvos Pasi Ovaska p. 0295 34 2645 (29.6.-10.7 ja 20.-28.7.)

johtava asiantuntija Niko-Matti Ronikonmäki p. 0295 34 2129 (13.-17.7.)