null Romuautojen siirto nopeutuu huhtikuun alusta

Romuautojen siirto nopeutuu huhtikuun alusta

Uutinen 27.03.2009 10.53 fi

Hylätyn tai väärin pysäköidyn auton siirtäminen säilytykseen nopeutuu huhtikuun alusta alkaen. Jatkossa tienpitoviranomainen tai kunnallinen pysäköinninvalvoja voi viedä väärin pysäköidyn tai onnettomuudessa vaurioituneen auton siirtokeskukseen kahden vuorokauden kuluessa.

Myös hylätyt ja väärin pysäköidyt ajoneuvot poistetaan säilytyksestä nykyistä nopeammin. Siirrettyjä ajoneuvoja säilytetään kuukausi aiemman kolmen kuukauden sijasta.

Lakimuutoksella pyritään parantamaan väylänpitäjien puuttumismahdollisuuksia silloin, kun ajoneuvot vaarantavat tai haittaavat liikennettä tai ovat riski ympäristölle. Lakimuutoksella pyritään myös siihen, että siirto- ja säilytysajat lyhenevät ja korvaussäännökset selkeytyvät.