Säg din åsikt om riktlinjerna för informationssamhället

Uutinen 09.09.2010 16.31 fi sv

Delegationen för vardagens informationssamhälle ber medborgare, företag och sammanslutningar kommentera utkastet till ny nationell strategi för informationssamhället. Utkastet är skrivet i samarbete mellan experter och medborgare.

Det centrala innehållet i strategin är att tillgängligheten för information och tjänster ska främjas, så att alla kan utnyttja dem.

Avsikten med strategin, som blir klar i november, är att visa på de linjedragningar och åtgärder som behövs för att utveckla informationssamhället under de närmaste åren.

Du kan säga din åsikt om förslaget på webbplatsen för vardagens informationssamhälle, i din åsikt.fi-tjänsten eller på Facebook.