Sähköisen median viestintäpoliittinen selonteko alkaa siirtyä lainsäädäntöön

Uutinen 20.12.2012 14.44 fi

Eduskunta jätti 20. joulukuuta hallitukselle kirjelmän sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta, joka annettiin eduskunnalle selontekona syyskuussa 2012. Kirjelmä päättää asian käsittelyn eduskunnassa, ja tästä eteenpäin selonteon linjauksia aletaan siirtää lainsäädäntöön ja käytännön toimenpiteiksi.

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma on pohjana television ja radion tulevaisuuteen liittyvälle lainvalmistelulle. Lainsäädäntö sisällytetään tietoyhteiskuntakaareen, johon kootaan ja uudistetaan sähköistä viestintää koskevat säännökset.

Ohjelman sisältämät toimenpiteet liittyvät mm. seuraavan sukupolven lähetystekniikan vaiheittaiseen käyttöönottoon ja taajuussuunnitteluun.

Eduskunnan kirjelmä sisältää kannanottoja muun muassa ohjelmien kotimaisuudesta. Kotimaisen kulttuurin kannalta keskeisen ohjelmasisällön tarjontaan ja monipuolisen tuotannon edistämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Sähköisen median uusia ja tehokkaita jakelumenetelmiä on edistettävä, mutta samalla on turvattava perinteisten televisio- ja radioverkkojen toiminta. Lisäksi eduskunta edellyttää, että paikallisradiotoiminnassa on elvytettävä aidosti paikallinen ohjelmatarjonta, jonka määrä on hiipunut radioiden ketjuuntuessa.