Sähköisten ensitunnistamistietojen välittämiselle esitetään enimmäishintaa

Tiedote 28.06.2017 12.41 fi sv

Hallitus esittää, että sähköisten ensitunnistamistietojen välittämiselle asetettaisiin enimmäishinta. Hintasääntely olisi voimassa viisi vuotta.

Hallitus antoi asiaa koskevan lakiesityksen 28. kesäkuuta 2017.

Hintasääntelyn tarkoituksena olisi edistää luotettavien digitaalisten palvelujen syntymistä. Tämä edellyttää sitä, että sähköisten palvelujen käyttäjät ja tarjoajat voivat varmistua toistensa identiteetistä. Ensitunnistamistietojen tulisi olla kohtuuhintaisia, koska tietojen välittämisestä perityt kohtuuttoman korkeat hinnat ovat vaikeuttaneet olemassa olevien tunnistusvälineiden hyödyntämistä uusien tunnistusvälineiden hankkimisessa.

Ensitunnistaminen tarkoittaa henkilöllisyyden luotettavaa tunnistusta. Ensitunnistamista tarvitaan silloin, kun uudelle asiakkaalle myönnetään ensimmäistä kertaa niin sanottu vahva sähköinen tunnistamisväline kuten verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Esityksen mukaan tunnistusvälineen tarjoaja saa periä oikeudenmukaisen ja kohtuullisen korvauksen lähettäessään tietoa ensitunnistamisesta toiselle tunnistusvälineen myöntäjälle. Tämä on niin sanottua ensitunnistamisen ketjuttamista.

Esityksen mukaan ensitunnistamistietojen välittämiselle asetettaisiin viiden vuoden ajaksi enimmäishinta, joka olisi vähintään 0,35 euroa ja enintään 5 euroa. Lisäksi korvauksen enimmäistason tulisi laskea vuosittain 25 prosenttia. Näissä rajoissa Viestintävirasto määrittelisi enimmäishinnan toteutuneiden markkinahintojen mediaanin perusteella. Esitetyn enimmäishintatason vaihteluvälin 0,35–5,00 euroa määrittämisessä on otettu huomioon tällä hetkellä markkinoilla vallitseva kohtuulliseksi katsottu hintataso.

Lakimuutos edistää hallituksen kärkihanketta digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön luomiseksi.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Jenni Rantio, p. 0295 34 2003