Tavarankuljetuslakiin esitetään muutoksia harmaan talouden estämiseksi

Uutinen 21.06.2012 09.02 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnoille esityksen kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamiseksi. Esityksellä on tarkoitus torjua harmaata taloutta.

Ministeriön esityksen mukaan harmaata taloutta estettäisiin lisäämällä yritysten vastuuta ja tehostamalla viranomaisten valvontaa.

Esityksessä ammattimaisen kuljetuksen tilaajan vastuuta laajennettaisiin. Kuljetussopimusta ei saisi tehdä jos kuljetuksen hinnan perusteella olisi selvää, että kuljetuksen suorittaja ei täytä lain velvoitteita esimerkiksi verojen ja työehtosopimuksen mukaisen palkan maksamisesta. Tilaajan vastuu koskisi yli 500 euron arvoisia kuljetussopimuksia. Tilaajan vastuun noudattamisen valvonta kuuluisi poliisille ja ELY-keskuksille.

Lisäksi ministeriö ehdottaa, että liikennelupaehtoja kiristettäisiin. Lupa voitaisiin peruuttaa jos luvanhaltija on laiminlyönyt työehtosopimuksen mukaisen palkan maksamista tai muiden työsuhde-etuuksien suorittamisen.

Ministeriö esittää liikennelupaviranomaisten tekemien tarkastusten lisäämistä. Liikennelupaviranomaisen olisi vuosittain tarkistettava, että liikenneluvan saamisen ehdot ovat yhä voimassa. Verohallinnon harmaan talouden yksikölle annettaisiin oikeus ilmoittaa lupaviranomaisille luvan peruuttamiseen liittyviä tietoja. Lisäksi poliisille annettaisiin oikeus etsiä ajoneuvosta luvattoman liikenteen todistavaa asiakirjaa.

Harmaan talouden torjunta on hallituksen yksi merkittävimmistä hankkeista.