Tavoitteet todeksi ja liikenne turvalliseksi

Tiedote 17.02.2012 14.20 fi sv en

Uusi tieliikenteen turvallisuussuunnitelma sisältää keskeisiä liikenneturvallisuustyön toimenpiteitä vuoteen 2014 ja linjauksia vuoteen 2020.

Liikenneturvallisuusasian neuvottelukunta luovutti 17. helmikuuta 2012 liikenneministeri Merja Kyllöselle valtakunnallisen tieliikenteen turvallisuussuunnitelman vuoteen 2014. Suunnitelman tavoitteena on, että vuonna 2020 liikennekuolemien määrä on puolittunut ja liikenteessä loukkaantuneiden määrä vähentynyt neljänneksellä vuoden 2010 tasoon verrattuna. Vuonna 2010 tieliikenteessä kuoli 272 ja loukkaantui 7 673 henkilöä.

Asenne ja ajokunto oikeaksi

Lähivuosien tärkeimmiksi toimenpiteiksi neuvottelukunta nostaa ajokuntoon, liikennekäyttäytymiseen sekä taajamien ja maanteiden liikenneturvallisuuden tähtäävät toimet. Näitä ovat esimerkiksi rattijuopumuksen ja väsyneenä ajamisen vähentämiseen sekä ajoterveyden arviointiin tähtäävät toimet. Keskeistä on myös nopeusrajoitusten noudattaminen ja turvalaitteiden käyttö sekä taajamaliikenteen rauhoittaminen ja pääteiden turvallisuus.

Pitkän ajan linjauksina neuvottelukunta painottaa kansalaisten asennemuokkausta elinikäisen liikennekasvatuksen avulla, jotta uusilla sukupolvilla olisi hyvät perusvalmiudet ottaa vastuuta omasta ja lähimmäisen turvallisuudesta. Liikkumisympäristöön vaikuttavina toimenpiteinä neuvottelukunta korostaa muun muassa turvallisuutta parantavien älyliikenteen ratkaisujen tehokkaampaa käyttöä ja turvallisuusnäkökulman parempaa huomioimista liikennesuunnittelussa.

- Elämän ja terveyden säilyttäminen on liikenneturvallisuustyön lähtökohta ja tämä tehtävä kuuluu meille kaikille. Liikennejärjestelmän kehittämisestä vastaavilla tahoilla on suuri vastuu, jotta liikenneympäristö on turvallinen kaikille teillä liikkujille, mutta tätäkin suurempi vastuu on jokaisella tienkäyttäjällä. Meidän on noudatettava sääntöjä ja huomioitava toisemme, jotta liikenne toimii suunnitellusti, kehottaa liikenneministeri Merja Kyllönen. - Yksittäisistä toimenpiteistä pidän tärkeimpänä liikenteen promillerajan laskun 0,2 promilleen. Se on sääntö mutta myös asenne, liikenne ja alkoholi eivät sovi yhteen, ministeri Kyllönen korostaa.

Neuvottelukunta haluaa varmistaa suunnitelman toteuttamista ja tavoitteiden saavuttamista ja ehdottaa indikaattorijärjestelmän luomista vuoden 2012 loppuun mennessä. Järjestelmä olisi yksityiskohtainen tapa seurata ja arvioida turvallisuuden edistymistä ja turvallisuustoimenpiteiden vaikutuksia.

Oikeusministeriö jätti liikenneturvallisuussuunnitelmaan eriävän lausuman.

Turvallisuusvisio suunnitelman taustalla

Liikenneturvallisuustyötä ohjaa tieliikenteen turvallisuusvisio, jonka mukaan liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Valtakunnallisen tieliikenteen turvallisuussuunnitelman valmistelee Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on myös avustaa liikenne- ja viestintäministeriötä suunnitelman toteutuksessa ja seurannassa sekä osallistua liikenneturvallisuuspolitiikan suunnitteluun.

Neuvottelukunta koostuu ministeriöiden edustajista sekä liikenneturvallisuuden asiantuntijaorganisaatioiden edustajista, jotka tehtäviensä kautta edistävät liikenneturvallisuussuunnitelman toimeenpanoa.
Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma: Tavoitteet todeksi. Liikenneturvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 on luettavissa ministeriön verkkopalvelussa osoitteessa www.lvm.fi.

Lisätietoja:

Neuvottelukunnan puheenjohtaja, ylijohtaja Minna Kivimäki, p. 09 160 28013, 040 754 9871, yli-insinööri Marcus Merin, p. 09 160 28374, 040 768 1261