Television tekstityspalvelut laajenevat 1.7.

Uutinen 28.06.2011 15.54 fi sv

Näkö- ja kuulovammaisille tarkoitettujen ääni- ja tekstityspalvelujen liittäminen televisio-ohjelmiin laajenee heinäkuun alussa. Palvelut tulee liittää Yleisradio Oy:n julkisen palvelun ohjelmistoihin sekä yleisen edun mukaisiin kaupallisiin ohjelmistoihin, joita ovat MTV3, Nelonen ja SuomiTV.

Ääni- ja tekstityspalvelut hyödyttävät näkö- ja kuulovammaisten lisäksi ikääntyviä sekä suomen- tai ruotsin kieltä opiskelevia, kuten maahanmuuttajia.

Ääni- ja tekstityspalvelulle on määritelty asteittain nousevat osuudet niin, että vuoteen 2016 mennessä palvelu tulee liittää 50 prosenttiin kaupallisten kanavien ohjelmista.

Palvelujen tuottamisen kustannukset eivät saa ylittää yhtä prosenttia kaupallisten kanavien liikevaihdosta. Velvollisuudesta johtuvien kustannusten on arvioitu jäävän yritysten kannalta kohtuullisiksi.