Trafikleds- och trafiksäkerhetsverken förblir i huvudstadsregionen

Uutinen 06.03.2009 12.21 fi sv

Kommunikationsministeriet har mottagit en rapport om regionaliseringen av trafikledsverket och trafiksäkerhetsverket, som inleder sin verksamhet i början av nästa år. Den opartiska rapporten om placeringen har gjorts av en utomstående expertgrupp. Enligt trafikminister Anu Vehviläinen förblir trafikleds- och trafiksäkerhetsverken i huvudstadsregionen.

- Trafikledsverket och trafiksäkerhetsverket som inleder verksamheten i början av 2010 bör få en god start. Det är väsentligt att de ambitiösa mål som satts upp för ämbetsverksreformen kan uppfyllas under de närmaste åren. Därför anser jag att de nya ämbetsverk som ska grundas bör vara belägna i huvudstadsregionen, drar Vehviläinen upp linjerna.