Työryhmä ehdottaa kohdennettujen viranomaistiedotteiden välitysjärjestelmää

Uutinen 22.06.2009 16.20 fi sv

Tekstiviesteinä lähetettävien viranomaistiedotteiden käyttöä selvittänyt työryhmä esittää viranomaisten ja teleoperaattoreiden yhteisen viestinvälitysjärjestelmän rakentamista. Tarkoituksena on, että vaaran uhatessa tietoa voitaisiin välittää television ja radion lisäksi myös tietylle alueelle kohdennetuilla tekstiviesteillä.

Kohdennetun viranomaistiedotteen tarkoituksena olisi antaa lisätietoja tai varoitus tilanteissa, joissa uhka ei ole välitön. Viranomaisten lähettämä tekstiviesti ei kuitenkaan olisi varsinainen hätätiedote.

Työryhmän kaavailujen mukaan Hätäkeskuslaitos huolehtisi käytännössä viestien lähetyksestä eri operaattoreiden verkkoja käyttäviin puhelimiin.

Järjestelmän kustannuksiksi työryhmä on arvioinut investointien osalta noin miljoona euroa ja vuosittaisten ylläpitokustannusten osalta noin 100.000 euroa.