null Työryhmä: Rattijuopumuksiin kovemmat seuraamukset

Työryhmä: Rattijuopumuksiin kovemmat seuraamukset

Tiedote 17.02.2012 14.20 fi sv en

Alkolukkotyöryhmä esittää, että rattijuopumusrikoksista määrättävien ajokieltojen vähimmäispituuksia pidennettäisiin yleisesti. Näin ne saataisiin vastaamaan paremmin rattijuopumusten moitittavuutta ja niistä aiheutuvaa vaaraa sekä kansainvälistä sääntelyä.

Lisäksi työryhmä poistaisi mahdollisuuden ehdolliseen ajokieltoon ilman alkolukolla suoritettavaa ajo-oikeuden valvontaa. Lisäksi kuljettajan, jolle on määrätty vähintään vuoden yhtämittainen ajokielto, tulisi suorittaa kuljettajatutkinto uudelleen ennen ajo-oikeuden palauttamista.

Työryhmän näkemys on, että kireämmät rattijuopumuksen seuraamukset lisäisivät alkolukolla valvotun ajo-oikeuden käyttöä ajokiellon vaihtoehtona nykyistä useammin. Tavoitteena on saada alkolukko pysyvämpään käyttöön, jolloin laite voisi toimia käyttäytymistä ohjaavana eikä vain rangaistuksen välineenä.

Työryhmä myös kehittäisi alkolukon määräämismenettelyä osana ajokortin terveysvaatimusten arviointia. Erityisesti rattijuopumusrikoksiin syyllistyvien kuljettajien ajoterveys arvioitaisiin nykyistä kattavammin ja tarvittaessa ajo-oikeuden edellytyksenä olisi ajokorttiin merkittävä alkolukkoehto. Ehdon saisi ajokortista pois vain, jos lääkärinlausunnolla todetaan, ettei kuljettajan päihteiden käyttö ole enää vaaraksi liikenteelle.

Toistuvasti törkeään rattijuopumukseen syyllistyneen kuljettajan ajo-oikeuden valvonnalle työryhmä ehdottaa alkolukon käyttöä vähintään kahden vuoden ajan. Alkolukolla valvottu ajo-oikeus edellyttää aina rattijuopumukseen syyllistyneen suostumuksen.

"Pidän työryhmän näkemyksiä hyvinä. Viestin on oltava selvä, rattijuopumus on vakava rikos ja seuraamuksen on oltava sen mukainen. Ja jos teknisillä apuvälineillä voimme vähentää rattijuopumuksia, on nämä keinot otettava käyttöön. Kannatan, että alkolukko olisi tulevaisuudessa uusien ajoneuvojen vakiovaruste", sanoo liikenneministeri Merja Kyllönen.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti tammikuussa 2011 työryhmän selvittämään alkolukon käytön laajentamista rattijuopumustapauksissa. Työryhmän toimeksiannon taustalla oli hallituksen linjaus, että liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävänä toimenpiteenä alkolukon tulisi olla ajo-oikeuden ehto kaikille rattijuopumukseen syyllistyneille.

Työryhmän puheenjohtajana toimi yksikön päällikkö Tero Jokilehto liikenne- ja viestintäministeriöstä. Oikeusministeriö jätti työryhmän mietintöön eriävän lausuman.

Alkolukko osin jo pakollinen

Suomessa on kokeiltu alkolukolla valvottua ajo-oikeutta vuosina 2005 - 2008. Kannustavien tulosten perusteella rattijuopumukseen syyllistyneen alkolukkoajokortti vakinaistettiin vuonna 2008. Elokuussa 2011 alkolukon käyttösuositus muuttui pakolliseksi tilausajoina suoritettavissa koulu- ja päivähoitokuljetuksissa.

Suomi on myös esittänyt, että EU:ssa toimittaisiin aktiivisesti autoteollisuuden suuntaan siten, että alkolukko tulisi vakiovarusteeksi uusiin ajoneuvoihin.

Työryhmän mietintö Alkolukko ajo-oikeuden ehdoksi rattijuopumukseen syyllistyneelle (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 3/2012) on luettavissa ministeriön verkkopalvelussa osoitteessa www.lvm.fi.

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja, erityisasiantuntija Tero Jokilehto, p. 09 160 28568, 040 535 0574
Työryhmän sihteeri, hallitussihteeri Janne Mänttäri, p. 09 160 28569, 040 069 3544